Fältstab

Fältstab

Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00

Kontaktpersoner - Fältstab

Stefan Holmberg

Stefan Holmberg

Fältchef

Mobil: 070-336 17 71

Håkan Lageson

Håkan Lageson

Produktionschef

Mobil: 070-230 04 44

Jörgen Bergh

Jörgen Bergh

Logistikchef

Mobil: 070-593 16 93

Bo Sjöström

Bo Sjöström

Produktionsledare

Mobil: 073-807 91 13

Gustav Karlefors

Gustav Karlefors

Vägspecialist

Mobil: 070-587 93 00

Johan Wiklund

Johan Wiklund

Affärsledare

Mobil: 070-577 50 50

Jonas Byström

Jonas Byström

Virkesspecialist

Mobil: 070-292 34 75

Lisa Lindberg

Lisa Lindberg

Skoglig Aspriant

Mobil: 073-058 43 92

Karta