Skogsvård och skoglig planering

Skogsvård och skoglig planering

Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00

Kontaktpersoner - Skogsvård och skoglig planering

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Sektionschef

Mobil: 070-326 45 24

Anders Forsgren

Anders Forsgren

Produktionsledare Planläggning

Mobil: 070-287 46 15

Andreas Brihem

Andreas Brihem

Produktionsledare Skogsvård

Mobil: 070-890 34 47

Helena Lindén

Helena Lindén

Produktionsledare Skogsvård

Mobil: 070-256 56 60

Magnus Wilhelmsson

Magnus Wilhelmsson

Planläggare

Mobil: 072-231 84 81

Paula Sundqvist

Paula Sundqvist

Produktionsledare

Mobil: 073 - 083 90 56

Theresia Brändström

Theresia Brändström

Skoglig Administratör

Mobil: 072-080 20 23

Ulrika Wide

Ulrika Wide

Specialist skoglig planering

Mobil: 070-651 85 80

Karta