Om tidningen

Norra Skogsmagasinet är en tidskrift för dig som privat skogsägare. Tidningen distribueras till cirka 40 000 privata skogsägare, entreprenörer och skogstjänstepersoner i norra Sverige.

Redaktionen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Winberg-Jonsson. 
Reportrar: Karolina Edstedt och Oscar Peterson.
Näringspolitisk skribent: Jonas Eriksson.

Layout och produktion

Guldbrand & Guldbrand Reklambyrå.
Skolgatan 81, 903 30 Umeå.
Tfn 090-13 78 31
www.guldbrand.com  

Annonsförsäljning

M&M Marketing
www.mm-marketing.se/#kontakt

Tryckeri

Original i Umeå AB, Arkitektkopia.
Spårvägen 10, 901 321 Umeå.
www.arkitektkopia.se

TS

Norra Skogsmagasinet grundades 2006 och är TS-kontrollerad sedan 2010. 
TS-upplaga 2018 (per utgivningstillfälle): 40 200 ex. 
Total läsekrets (per utgivningstillfälle): 75 000 läsare.
ISSN: 1653-5154 

Adress

Norra Skogsmagasinet
Box 4076, 904 03 Umeå
Tfn 090-15 67 00, fax: 090-77 49 10
E-post

 

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00