Senaste numret

Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Under hösten går startskottet för inventeringen som beräknas pågå i tio år. Vi reder ut begreppen och beskriver hur arbetet är tänkt att genomföras. Detta och mycket annat kan du läsa om i Skogsmagasinets höstnummer.

Senaste numret av Skogsmagasinet

  2018 - Nummer 2