Senaste numret

Skogen har en nyckelroll i klimatomställningen. Tyvärr har politiken inte lyckats leverera något ramverk för att skapa den trygghet som krävs för att skogsägare och skogsindustri fullt ut ska kunna investera i en cirkulär bioekonomi. Kan valet 2018 bli den språngbräda som behövs för att öka takten i en växande bioekonomi? Läs mer i Skogsmagasinets Valspecial 2018!

Senaste numret av Skogsmagasinet

  2018 - Nummer 1