Förtroendevald

Norra Skogsägarnas 17 300 medlemmar äger och styr föreningen enligt principen en medlem – en röst. Är du medlem har du all möjlighet att påverka Norra.

Basen för Norra Skogsägarnas medlemsorganisation är föreningens skogsbruksområden (sbo), vars styrelser kallas för sbo-råd. Som medlem tillhör du det skogsbruksområde där din fastighet är belägen.Vid skogsbruksområdets årsmöte används den demokratiska principen ”en medlem – en röst”. På årsmötet väljs bland annat de förtroendevalda som ska sitta i sbo-rådet och vilka personer som ska företräda skogsbruksområdet på föreningsstämman.

Nominera till förtroendeuppdrag

Vill du nominera dig själv eller någon annan till något av Norra Skogsägarnas förtroendeuppdrag? 

Nominera till förtroendeuppdrag