Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls i maj i Skellefteå varje år. Fullmäktige utgörs av de 99 personer som röstats fram på de 27 lokala årsmötena samma år. Under den här sidan finner du handlingar rörande föreningsstämman.

Stämmohandlingar

  Stämmohandling 2020 extra

  Stämmohandling 2019

  Stämmohandling 2018

  Stämmohandling 2017

  Stämmohandling 2016

  Stämmohandling 2015

  Stämmohandling 2014

Årsberättelse

  Årsberättelse 2019

  Årsberättelse 2018

  Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

  Årsberättelse 2016

  Årsberättelse 2015

  Årsberättelse 2013

  Årsberättelse 2014

Norra skogsägarna Årsberättelse 2012

  Årsberättelse 2012

  Årsberättelse 2011