Påverka föreningen

Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening vilket betyder att det är medlemmarna som tillsammans bestämmer inriktningen för föreningen. Alla medlemmar har möjlighet att påverka Norra Skogsägarna på flera olika sätt.

Påverka via sbo-rådet

Som medlem i Norra Skogsägarna finns det flera sätt att påverka föreningen. Ett bra första steg är att ta kontakt med någon i ditt sbo-råd om förslag och frågor. Sbo-rådet kan i sin tur välja att ta med frågan till VO-rådsmöte, Medlemsrådet eller skicka frågan vidare till styrelsen via sin styrelserepresentant beroende på frågans karaktär.  

Rösta på årsmötet 

Medlemmarna kan också påverka föreningen genom att delta på årsmötet och vara med och rösta fram sbo-råd, valberedning och viltförvaltningsombud. Som alla, på olika sätt, arbetar för föreningen lokalt.

Medlemmarna påverkar styrningen av föreningen centralt genom att på årsmötet rösta fram vilka som ska vara ombud på föreningsstämman, föreningens högst beslutande organ. Förutom att ta beslut i för stämman aktuella frågor röstar föreningsstämman i sin tur fram den styrelse som ska leda föreningen under året. 

Förtroendeuppdrag

Önskar du engagera dig i föreningen eller känner någon annan som du tror skulle passa på något av föreningens förtroendeuppdrag. Kontakta då huvudvalberedningen om det gäller ett centralt uppdrag eller den lokala valberedningen om det gäller ett uppdrag i något av våra skogsbruksområden. Som medlem kan du också logga in på Mina sidor och där nominera dig själv eller någon annan till ett förtroendeuppdrag. Till nomineringsformuläret  

Motioner och skrivelser

Medlemmar som har frågor av principiell natur som är av större allmän betydelse kan skriva motioner eller skrivelser. Motioner lämnas till sbo-rådet senast en vecka innan årsmötet. Berör motionen en lokal fråga behandlas den på  årsmötet. Gäller hela föreningen kan årsmötet välja att anta motionen som en motion från hela skogsbruksområdet innan den skickas vidare till styrelsen inför föreningsstämman. En medlem kan också lämna motion direkt till stämman utan att gå via det lokala sbo-rådet. Motionen lämnas då direkt till styrelsen i god tid innan stämman. Skrivelser skickas per post direkt till styrelsen.

Postadress för skrivelser 
Norra Skogsägarna, styrelsen
Skeppargatan 1
Box 4076
SE-904 03 Umeå 

Vill du veta mer?

Elin Swartling

medlemsstrateg

073-04 88 593

Nominera till förtroendeuppdrag

Vill du nominera dig själv eller någon annan till något av Norra Skogsägarnas förtroendeuppdrag? 

Nominera till förtroendeuppdrag

Motioner

  Motionsformulär [PDF]

  Skriva en motion [PDF]