Huvudvalberedning

Norra Skogsägarnas valberedning består av nio ledamöter som nominerats virkesområdesvis och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda.

Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogsägarnas styrelse.

Valberedningens ledamöter
Svarte Swartling (ordförande), Umeå, 070-646 69 42
Gunnar Liljebäck, Luleå, 070-558 30 47
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs, 070-627 04 43
Deserée Olofsson, Lövånger, 070-604 54 23
Göran Lööv, Skellefteå, 070-394 77 16
Roland Sjögren, Lycksele, 070-325 02 76
Nils-Gunnar Bylund, Örnsköldsvik, 070-632 89 27
Anders Jonsson, Nordmaling, 070-557 09 22
Hans Åkermark, Bollstabruk, 070-681 35 10


Förutom den verkställande direktören och två arbetstagarrepresentanter utgörs Norra Skogsägarnas styrelse av nio ordinarie stämmovalda ledamöter utan ersättare. Styrelsens sammansättning ser ut som följer: 

Valda intill ordinarie föreningsstämma 2019:
• Torgny Hardselius, Sjulsmark.
• Karin Sandberg, Skellefteå.
• Stefan Olofsson, Bjurholm.
• Maria Sandström, Piteå (extern ledamot).
 
Valda intill ordinarie föreningsstämma 2020:
• Oskar Sjölund, Malå.
• Maria Broman, Nedre Bäck.
• Tomas Edberg, Kassjö.
• Gustaf Källström, Hundsjö.
• Lars Eric Aaro, Luleå (extern ledamot).