VIKTIGT: Årsmöten 2020 genomförs digitalt

På grund av spridningen av det nya coronaviruset Covid-19 har Norras och Norrskogs styrelser beslutat att samtliga Sbo-årsmöten ska hållas digitalt detta år.

I kalendrarna finns information om hur du går till väga

Information och instruktioner om hur du gör för att delta i ditt möte hittar du i respektive förenings webb-kalender, där finns alla årsmöten upplagda i en egen kalenderhändelse.

• Gå till Norras kalender!

• Gå till Norrskogs kalender!

Filmpresentationer inför årsmötet

Här nedan kan du se filmer med respektive styrelses årsredovisning och revisionsberättelse. På det digitala årsmötet kan du sedan ställa dina frågor kring respektive redovisning. För att årsmötet ska löpa på ett bra sätt rekommenderar vi att du förbereder dig genom att ta del av både dokument och filmer innan årsmötet. 

Årsmötespresentation Norra

Årsmötespresentation med Pär Lärkeryd och Torgny Hardselius.

Årsmötespresentation Norrskog

Årsmötespresentation med Stig Högberg och Olov Söderström.

Presentation Norra Skog

Stig Högberg och Torgny Hardselius berättar om fusionen mellan Norrskog och Norra, och den nya föreningen Norra Skog.