Om föreningen

Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening för skogsägare i vårt verksamhetsområde NorraLand. Föreningen har cirka 17 000 medlemmar. Här kan du läsa hur vi organiserar oss.

Hur är föreningen uppbyggd?

Det är våra 17 000 medlemmar som utgör föreningen. De organiseras i 27 skogsbruksområden (sbo) utefter var deras fastighet ligger. Varje skogsbruksområde håller ett eget årsmöte där de väljer sin styrelse som vi kallar sbo-råd. Där väljs också vilka som ska företräda medlemmarna i skogsbruksområdet på föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ.

Ladda ner broschyren Föreningsstyrning för att läsa mer om hur föreningen är uppbyggd. Här kan du även ladda ner Norras stadgar, antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 2017. 

Vill du veta mer?

Elin Swartling

medlemsstrateg

073-04 88 593

Dokument

  Föreningsstyrning 2019

  Norra Skogs stadgar