Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra Sverige har Norra arbetat fram en vision för hållbart samhällsbyggande. Visionen fyller vi, allt eftersom, på med erbjudanden till samhället som vi presenterar inom tre prioriterade fokusområden; klimatsmart omställning, möjligheternas naturvård och framtidens konkurrenskraft.

För att visionen ska uppnås behöver samhället skapa rätt förutsättningar. Det handlar om långsiktiga politiska spelregler som stimulerar och tar tillvara på det engagemang och den stolthet som finns bland enskilda skogsägare, en livskraftig landsbygd och att Sverige tar en aktiv roll på den internationella skogspolitiska arenan. Vi arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för fortsatt samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Norras erbjudande till samhället bidrar till en klimatsmart omställning med nya arbetstillfällen och skatteintäkter i hela landet. Vi får ett aktivt framtida skogsägande som beaktar skogens ekosystemtjänster, vilket gynnar den enskilda skogsägaren, allmänheten, miljön, klimatet och inte minst statskassan. Samtidigt stärker vi konkurrenskraften för svensk skogsnäring och utvecklar en bioekonomi för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Vår vision skapar värden för hela samhället och särskilt till våra medlemmar, såväl ekonomiska-, sociala som miljömässiga – men även känslomässiga.

Samhällspolitisk vision 2019

”Vi vill att hela samhället förstår att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för fortsatt samhällsbyggande med utvecklad välfärd.”

Läs mer »