Skogens samhällsnytta

Skogsbruk och skogsindustri verkar över hela landet. Mer än hälften av skogen ägs och brukas av landets 330 000 privata skogsägare. Det privata skogsbruket står för mer än 60 procent av skogens tillväxt. Ett aktivt brukande av skogen skapar arbetstillfällen både i skogen och angränsande sektorer och bidrar starkt till en levande landsbygd utanför storstadsregionerna. Det möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där i landet man önskar utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse landet med virke, mat, energi och andra förnyelsebara produkter på ett hållbart sätt.

Skogsbruket förutsätter en fungerande infrastruktur i hela landet och bidrar med sin verksamhet till att vägar underhålls. Tack vare att skogsbilvägarna ofta är öppna kan allmänheten ta sig ut i skogen för att vandra, plocka bär och jaga. Ett aktivt brukande gör skogen mer tillgänglig.

Brukandet av skogen bidrar till stora exportintäkter och är en av grundpelarna för välfärdssystemet. Mångfalden av skogsägare och deras drivkrafter att förvalta och bruka för kommande generationer skapar goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk och ger inkomster och arbete till bygden. 

Norra Skogsägarna arbetar för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande. Vi vill att hela samhället förstår att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar i övergången till hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Skogsbrukets samhällsnytta

Lär dig mer om skogsbrukets samhällsnytta genom Norra Skogsskolans film I skogen växer välfärden. 

Se filmen