Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av landets 330 000 enskilda skogsägare. Tillsammans står dessa för mer än 60 procent av skogens tillväxt. Ett aktivt brukande av skogen skapar arbetstillfällen både i skogen och i angränsande sektorer och bidrar starkt till en levande landsbygd. Detta möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse landet med virke, mat, energi och förnybara produkter på ett hållbart sätt.

Den svenska skogen och skogsindustrin är en ryggrad för vårt välfärdssamhälle. Räknar man även med underleverantörer skapar skogsnäringen drygt 120 000 arbetstillfällen i landet. Skogsvaror, det vill säga trä, papper och pappersmassa svarade för en nettoexport på 95 miljarder kronor under 2017. En välmående skogsindustri bidrar alltså till en stark statskassa och bibehållen välfärd. 

Brukandet av skogen bidrar inte bara till stora exportintäkter. Mångfalden av skogsägare och deras drivkrafter att förvalta och bruka för kommande generationer skapar goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk som ger inkomster och arbete till bygden.

Norra Skogsägarna arbetar för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande. Vi vill att hela samhället förstår att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar i övergången till hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd och växande bioekonomi.

Skogsbrukets samhällsnytta

Lär dig mer om skogsbrukets samhällsnytta genom Norra Skogsskolans film I skogen växer välfärden. 

Se filmen »