Örnsköldsvik södra

Sbo-råd

Ulf Örestig - ordförande073-032 60 82

John Hallin - vice ordförande och ombud för distansskogsägare - 070-356 70 27
Mari Sjödin - sekreterare
Mats Andersson - utbildningsombud - 070-355 30 94
Ove Olsson - näringspolitiskt ombud - 070-626 67 94
Jeanette Börjesson- viltförvaltningsombud - 072-503 92 05
Morgan Fränckel utbildningsombud - 070-643 93 46

Kontakt
SBO.Oviks-s@norra.se

 

Valberedning

Erik Moberg 070-654 07 11
Sören Ledin 070-398 39 20