Örnsköldsvik södra

Sbo-råd

Ulf Örestig - ordförande073-032 60 82

John Hallin - vice ordförande och ombud för distansskogsägare - 070-356 70 27
Marie Sjödin - sekreterare
Mats Andersson - utbildningsombud - 070-355 30 94
Ove Olsson - näringspolitiskt ombud - 070-626 67 94
Jeanette Börjesson 072-503 92 05
Morgan Fränckel 070-643 93 46

Kontakt
SBO.Oviks-s@norra.se

 

Valberedning

Thomas Afvander 070-395 40 07
Erik Moberg 070-654 07 11
Sören Ledin 070-398 39 20

 

Viltförvaltningsombud

Hans Nordin
Ulf Nyström 070-304 59 60