Haparanda

Sbo-råd

Göran Tornberg - ordförande  070-346 25 75

Arne Tossavainen - vice ordförande 070-520 96 54
Einar Granström - utbildningsombud 076-128 88 27
Per Gunnar Innala - näringspolitiskt ombud 070-647 54 75
Anders Wasserman 070-339 59 61

Kontakt

SBO.Haparanda@norra.se 

Valberedning

Bror Frankki 070-225 07 94
Per Henrik Grape 070-557 52 94

 

Viltförvaltningsombud

Bror Frankki 070-225 07 94