Kalix

Sbo-råd

Ulf Bjuhr (ordförande), 070-580 01 33

Ann-Mari Andersson, 070-591 68 74
Rune Isaksson, 0923-240 84
Thomas Lindbäck, 070-610 16 61
Helene Andersson 070-260 57 78

Kontakt
SBO.Kalix@norra.se

Valberedning

Arne Björkman, 070-606 12 36
Erland Johansson, 070-221 31 53
Valter Lind, 070-299 56 30

Viltförvaltningsombud

Ulf Bjuhr, 070-580 01 33
Klas Isaksson, 076-110 18 40

Valberedningens förslag till årsmötet 20 mars

Ledamöter sbo-råd

 • Ulf Bjuhr (omval)
 • Ann-Mari Andersson (omval)
 • Rune Isaksson (vald till 2020)
 • Thomas Lindbäck (vald till 2020)
 • Helene Andersson (vald till 2020)

Ordinarie ombud föreningsstämman

 • Ulf Bjuhr
 • Helene Andersson
 • Arne Björkman

Ersättare ombud föreningsstämman

 • Stig H
 • Thomas Lindbäck
 • Rune Isaksson

Viltförvaltningsombud kommer utses av sbo-rådet