Luleå älvdal

Sbo-råd

Lennart Bergqvist - ordförande - 070-325 79 14

Karl-Johan Stenman - vice ordförande och utbildningsombud - 070-697 36 56
Erja Tallus - näringspolitiskt ombud - 070-577 50 60
Magnus Kvickström - ombud för distansskogsägare - 070-583 50 89
Elisabeth Sandberg - 070-591 64 38

Kontakt
SBO.Lulea-alvdal@norra.se

Valberedning

Birger Nilsson 070-677 72 00
Bernt Sundberg 070-526 15 27
Helena Almqvist 073-820 60 96

Viltförvaltningsombud

Lennart Bergqvist 070-325 79 14
Karl-Johan Stenman  070-697 36 56
Birger Nilsson 070-677 72 00
Bernt Sundberg 070-526 15 27