Piteå - Älvsbyn

Sbo-råd

Lars-Ivar Pettersson - ordförande - 070-627 04 43

Bo Andersson - vice ordförande och utbildningsombud - 070-675 07 53
Tomas Karlsson - ombud för distansskogsägare - 073-044 92 19
Berit Hardselius - jämställdhet - 070-687 36 85
Gunilla Öhgren - sekreterare - 070-681 86 18
Anders Öqvist - webbansvarig - 070-564 52 60
Anna Karlsson

Kontakt
SBO.Pitea-Alvsbyn@norra.se

 

Valberedning

Per Stenvall 073-029 03 01
Ingrid Karlsson 070-335 60 60
Stefan Hardselius 070-638 07 38

 

Viltförvaltningsombud

Bo Andersson 070-675 07 53
Stefan Hardselius 070-638 07 38