Råneå

Sbo-råd

Tor Johansson - ordförande - 070-575 54 82

Gunilla Lindström - vice ordförande och näringspolitiskt ombud - 070-665 14 29
Paul Brännström - sekreterare - 070-513 92 63
Sandra Fahlesson - utbildningsombud - 073-088 21 29
Göran Lövgren - 070-618 40 19

Kontakt
SBO.Ranea@norra.se

Valberedning

Hillevi Sandström 070-697 87 87
Tord Nilsson 070-335 60 60
Lars Degerman 070-580 83 18

Viltförvaltningsombud

Göran Lövgren 0924-240 19
Tor Johansson 070-575 54 82