Råneå

Sbo-råd

Tor Johansson - ordförande, ombud för distansskogsägare, utbildningsombud, viltförvaltningsombud - 070-575 54 82

Gunilla Lindström - vice ordförande, ombud för distansskogsägare - 070-665 14 29
Paul Brännström - sekreterare, projektansvarig - 070-513 92 63
Göran Lövgren - viltförvaltningsombud 070-618 40 19
Kristina Engström Kling -ombud för distansskogsägare - 070-5791772

Samtliga är näringspolitiska ombud

Kontakt
SBO.Ranea@norra.se

Valberedning

Hillevi Sandström 070-697 87 87
Tord Nilsson 070-335 60 60
Lars Degerman 070-580 83 18