Lövånger

Sbo-råd

Johan Frisk - ordförande - 070-577 62 59 

Anders Hedlund - vice ordförande - 070-328 18 00
Ingemar Johansson - viltförvaltningsombud - 070-628 71 61
Krister Rönngren 070-209 54 84
Kurt Pettersson 070-577 51 31
Cecilia Åstrand 070-561 64 25

Kontakt
SBO.Lovanger@norra.se

 

Valberedning

Thomas Johansson 076-226 63 98
Sten Hägglund 070-328 46 50
Åke Andersson 070-312 86 73

 

Viltförvaltningsombud

Leif Fredriksson