Lövånger

Sbo-råd

Johan Frisk - ordförande - 070-577 62 59 

Anders Hedlund - vice ordförande - 070-328 18 00
Ingemar Johansson 070-628 71 61
Krister Rönngren 070-209 54 84
Kurt Pettersson 070-577 51 31
Cecilia Åstrand 070-561 64 25

Kontakt
SBO.Lovanger@norra.se

 

Valberedning

Thomas Johansson 076-226 63 98
Leif Fredriksson 070-560 20 99
Åke Andersson 070-312 86 73

 

Viltförvaltningsombud

Leif Fredriksson 070-560 20 99
Ingemar Johansson 070-628 71 61

 

Valberedningens förslag till årsmötet 25 mars

Årsmötesordförande

 • Johan Frisk

Årsmötessekreterare

 • Gustav Öhman

Justerare årsmötesprotokoll

 • Ej föreslaget
 • Ej föreslaget

Ledamöter sbo-råd

 • Johan Frisk (omval)
 • Kurt Pettersson (omval)
 • Krister Rönngren (omval)
 • Anders Hedlund (vald till 2020)
 • Ingemar Johansson (vald till 2020)
 • Cecilia Åstrand (vald till 2020)

Ordinarie ombud föreningsstämman

 • Johan Frisk
 • Cecilia Åstrand 
 • Martin Grenholm

Ersättare ombud föreningsstämman

 • Kurt Pettersson
 • Ingemar Johansson 
 • Leif Fredriksson

Viltförvaltningsombud kommer utses av sbo-rådet