Lycksele

Sbo-råd

Eric Högman - ordförande och ombud för distansskogsägare - 070-534 29 68

Ingalill Andersson - vice ordförande - 070 - 341 05 76
Ingemar Jonsson - utbildningsombud - 070-269 33 27
Roland Sjögren - näringspolitiskt ombud - 070-3250276
Stellan Renman 070-259 90 82
Rolf Nilsson 070-225 58 12
Jonathan Önnerlöv 070-210 36 80

Kontakt
SBO.Lycksele@norra.se

 

Valberedning

Yngve Berg 070-674 94 65
Petra Svedin 070-270 46 68
Fredrik Nilsson 070-859 06 00 

 

Viltförvaltningsombud

Staffan Andersson
 
Jan Engström