Lycksele

Sbo-råd

Eric Högman - ordförande - 070-534 29 68

Ingalill Andersson - vice ordförande - 070 - 341 05 76
Ingemar Jonsson - utbildningsombud - 070-269 33 27
Solveig Wållberg Jonsson - ombud för distansskogsägare - 073-068 55 74
Roland Sjögren - näringspolitiskt ombud - 070-3250276
Nils-Göran Lindholm 0950-129 85
Stellan Renman 070-259 90 82

Kontakt
SBO.Lycksele@norra.se

 

Valberedning

Paul Dahlgren 070-314 24 32
Yngve Berg 070-674 94 65

 

Viltförvaltningsombud

Jan Engström 070-698 67 70
Staffan Andersson 070-272 90 59