Motorsågskörkort C – Umeåregionen

Nu har du möjlighet att ta motorsågskörkort, nivå C, strax utanför Umeå. Utbildningen genomförs som intensivkurs, dagtid, under perioden 18-20 mars och ges på utbildarens fastighet, Västra Norrfors 115, utanför Umeå.

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
  • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
  • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.
 

Kursupplägg
Utbildningen har tydlig målbeskrivning och avslutas med kunskapsprov, både teoretiska och praktiska. Vi använder oss av oberoende examinator vid alla våra körkortsprov.

Anmälan, frågor och kursavgift
Kontakta vår certifierade utbildare direkt för mer information, anmälan och prisuppgifter:
Svarte Swartling, Västra Norrfors 115, 90593 Umeå, 070-646 69 42, svarte@bobbnet.com

Karta