Skogens vatten

Är du intresserad av livet i vattnet och hur skogen kan påverka?

Norra erbjuder en kostnadsfri utbildning för medlemmar som är extra intresserade av hur skogen påverkar livet i vattnet och som kan tänka sig att eventuellt själv hålla i vattenvandringar eller mindre utbildningar i vattenfrågor kopplade till skogsbruk. 

Utbildningen består av två delar. 

Del 1. Webbutbildning ca 4 timmar. (Görs i grupp eller enskilt)

Del 2. En heldag i fält tillsammans med utbildarna Stefan Johansson och Lennart Henriksson. Träffarna startar kl 10.00 och avslutas ca 16.00 på följande orter och datum.

  • Paubäcken i Lycksele/Storuman kommuner. Söndag 26 maj Kontaktperson: Eric Högman 070-534 29 68
  • Granö Måndag 27 maj Kontaktperson: Pär Holmström 070-365 13 90

  • Robertsfors: Spiran i Sikeå, Fredag 23 augusti. Kontaktperson: Satu Aguilar 070-289 28 27
  • Skellefteå: Klutmark, Lördag 24 augusti. Kontaktperson: Ola Andersson 072-542 12 66
  • Piteå: Långnäs, Sågebäcken Söndag 25 augusti.  Kontaktperson: Bo Andersson 070-675 07 53
  • Kalix: Innanbäcken, Bjurbäcken, Måndag 26 augusti. Kontaktperson: Ragna Wennström 070-394 03 50
  • Örnsköldsvik Datum ej klart Kontaktperson: Hans Åkermark 070-681 35 10
  • Fredrika Datum ej klartKontaktperson: Magnus Strömberg 070-222 80 64

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och medlemmar. Begränsat antal platser. Anmäl dig till utbildningen senast den 18 augusti 2019: Satu Aguilar, satu.aguilar@norra.se

Detta är en del i skogsägarföreningarnas satsning på Skogens vatten, läs mer om satsningen på http://www.skogensvatten.se/

Mer info:
Satu Aguilar
satu.aguilar@norra.se
070-289 28 27

Arrangemang: Studieförbundet Vuxenskolan, Norra, Norrskog, Mellanskog och Södra

Karta