Markägare vann mot staten!

Mark- och miljödomstolen i Umeå slår fast att skogsbruk i fjällnära skog är pågående markanvändning. Därmed har skogsägarna Hanna och Albin Holmberg rätt till ersättning. Domstolen delar markägarnas bedömning att den markanvändning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten innebär att skogsbruket avsevärt försvåras.

Datum: 2019-01-17

Domstolen resonerar vidare att skog kan skötas på olika sätt och avverkning är en av flera åtgärder som kan bedrivas inom ramen för ett pågående skogsbruk. Gallring, plantering och inte minst den tid som skogen står på tillväxt är andra sådana åtgärder. Om det bedrivs skogsbruk på fastigheten saknar det betydelse om den har avverkats tidigare eller om det går att hitta några stubbar i markerna. Med dagens metoder går det att få en bra återväxt i fjällnära skog.

 

– Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, säger rättens ordförande Agneta Ögren.

 

Domen från mark- och miljödomstolen är en stor seger för berörda skogsägare och för äganderätten. Norras medlemschef, Jonas Eriksson, framhåller att domen innebär en framtidstro för skogsägare att kunna bo och verka i den fjällnära regionen:

 

– Det är landsbygden som står för råvarorna i det svenska samhällsbyggandet. En livskraftig landsbygd är helt enkelt en förutsättning för ett fortsatt samhällsbyggande med utvecklad välfärd och då måste det finnas rättssäkra regler för skogsägare.

 

Här kan du lyssna till ett inslag på P4 Västerbotten!

 

 

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

medlemschef och näringspolitiskt ansvarig

070-336 12 35