Marknadsanalys – februari 2019

Norra Skogsbyråns nyhetsbrev med initierade analyser av skogsfastighetsmarknaden ute nu.

Datum: 2019-02-07

Osäkerhet på fastighetsmarknaden för skog

Prisstatistiken för skogsfastigheter visar på en osäkerhet om framtiden. Det är enbart i norra Sverige som priserna varit stabila över en längre tid och där kan även en svag uppgång skönjas. I de södra delarna viker priserna nedåt, men i förhållande till fastigheternas skogliga avkastningsvärde är priserna fortfarande mycket höga i södra Sverige. 

Läs hela analysen!