Rösta för jämställd idrott

Killar och tjejer i Umeå borde ha samma möjligheter till ett livslångt idrottande och att utvecklas inom sin idrott. Statistiken visar däremot att detta inte är en självklarhet. Men det finns hopp. För det finns idrottsföreningar som jobbar hårt för att ändra på tidigare strukturer och dem kan vem som helst nominera till 2019 års Jämställdhetspris som delas ut på Umeå idrottsgala.

Datum: 2019-01-10

Ungefär 80 procent av de totala resurserna inom idrotten går till män, trots att kvinnor utgör 47 procent av idrottsutövarna (IEC 2013). Med medvetet arbete kring jämställdhetsfrågor både inom föreningen och bland sponsorer kan statistiken förändras. För att uppmuntra till nya tankegångar och beteende har valde Norra Skogsägarna och stiftelsen FairPay Foundation för tre år sedan att instifta och tillsammans dela ut ”Årets Jämställdhetspris” på Umeå Idrottsgala. Jämställdhetspriset är ett vandringspris som delas ut till en idrottsförening i Umeå som på ett påtagligt sätt verkat för ökad jämställdhet eller bidragit till att belysa frågor med anknytning till jämställdhet inom idrotten.

De tidigare årens utdelningar av jämställdhetspriset har verkligen varit högtidsstunder. Vi vet att det krävs mycket mod och envishet för att ändra på gamla vanor, manliga normer och ledarkulturer. Därför har priset betytt mycket för dem som tidigare vunnit, säger Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef på Norra.

Nominera nu

Nomineringsprocessen är öppen via Umeå Idrottsgalas hemsida. De inkomna nomineringarna granskas av Stiftelsen Fairpay genom bland annat en enkätundersökning där föreningars arbete med jämställdhet blir tydligt via mål och visioner. Tillsammans med Norra väljs därefter tre kandidater till priset ut.

Runt om i Sverige arbetar idrottsföreningar, förbund och övriga aktörer för att göra idrotten mer jämställd. Men arbetet går sakta och det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra innan vi kan tala om en jämställd idrott. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att uppmärksamma de aktörer som gör skillnad, och på så vis inspirera fler till att vilja vara en del av förändringsarbetet, säger Isabelle Widmark vid stiftelsen FairPay.

För mer information kontakta:
Ulrica Winberg-Jonsson, Kommunikationschef Norra, 072-147 73 00
Isabelle Widmark, stiftelsen FairPay, 073-818 14 96

Norra är ett medlemsägt klimatföretag i en växande bioekonomi. Föreningen ägs av 17 000 privata skogsägare i norra Sverige. Grunden för oss är glädje, nytänkande, värdeskapande, kommunikation och mod. Med utgångspunkt i vår värdegrund skapar vi tillsammans en jämställd- och hållbar framtidsorganisation där medlemmar, skog, industri och tjänstepersoner ingår.

FairPay är en stiftelse som arbetar för att alla ska få idrotta på lika villkor oavsett kön. Fokus ligger på att förändra den ekonomiska strukturen inom idrotten så att resurser fördelas jämställt.  

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00