30 miljoner i vinstdelning till medlemmarna

Norra Skogsägarnas koncernresultat för 2018 landade på rekordsumman 127 miljoner kronor före skatt. Det ska jämföras med 45 miljoner året innan. Under fredagen beslutade föreningsstämman att drygt 30 miljoner kronor av resultatet ska delas ut till medlemmarna. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med fem procent samt insatsemission om 15 procent.

Datum: 2019-05-17

– Vi har en stabil grund i den sammanhållning och framtidstro som finns i vår skogsägarförening, och vi står starka i en ständigt föränderlig värld. Vi har funnits sedan 1933 och tillsammans bidrar vi till en klimatsmart omställning med nya arbetstillfällen och skatteintäkter. Samtidigt stärker vi konkurrenskraften för norrländsk skogsnäring och utvecklar en bioekonomi för ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd, säger styrelsens ordförande Torgny Hardselius.

Guldnålar till tidigare styrelseledamöter
Föreningens finaste utmärkelse, Guldnålen, tilldelades Elisabeth Sandberg, Luleå och Tomas Lundmark, Vindeln. Utmärkelsen utdelas som hedersbetygelse till enskilda personer som har nedlagt ett betydande och oegennyttigt arbete som varit till stor nytta för föreningen och dess medlemmar.

Jämställdhetspris till Metoo-upprop
Norra Skogsägarnas Jämställdhetspris 2019 tillföll initiativtagarna bakom skogsbranschens Metoo-upprop #slutavverkat: Matilda Karlsson, Elin Olofsson och Victoria Forsmark. Pristagarna lät meddela att prissumman, på 10 000 kronor, kommer att skänkas till det nystartade Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen (NYKS).
– Det känns väldigt kul och hedrande att få det här priset och det höjer statusen för både frågan i sig samt till dem som jobbar för att branschen ska bli jämställd och inkluderande, säger Elin Olofsson och Matilda Karlsson samstämmigt.

Utvecklingspris till Anneli Ågren
Norras Utvecklingspris 2019 tilldelades Anneli Ågren vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Anneli Ågren undervisar om vattnet i skogen och bedriver tillämpad forskning där hon tagit fram högupplösta markfuktighetskartor som bidragit till att utveckla ny teknik för att undvika körskador i skogen.
– Det känns fantastiskt roligt vinna pris från skogsbranschen. Min förhoppning är att de verktyg som jag tagit fram kommer minska körskador i skogen och därmed minska kvicksilverläckaget och näringsläckage som förs vidare till Östersjön, säger en mycket glad Annelie Ågren. 

Omval i styrelsen

Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Stefan Olofsson, Sävar; Torgny Hardselius, Sjulsmark; Karin Sandberg, Skellefteå; samt Maria Sandström, Piteå; med förnyade mandat till 2021.

Webbsändning från stämman

Stämman livesändes och du kan nu följa hela sändningen i efterhand på YouTube. Förutom de ordinarie förhandlingarna, inklusive utdelning av föreningens utmärkelser, kan du följa anföranden av styrelseordförande Torgny Hardselius, koncernchef Pär Lärkeryd, kommunfullmäktiges ordförande i Skellefteå Tomas Marklund samt Tomas Lundmark, professor vid SLU.

Länk till webbsändningen

 

Vill du veta mer?

Torgny Hardselius

styrelsens ordförande

070-568 17 12

Jonas Eriksson

medlemschef

070-336 12 35