Ett industriområde är garanti för klimatet

Trafikverket meddelade idag att dragningen av Norrbotniabanan kommer att ske enligt linje central. Både bra och oroande besked, menar Norra.

Datum: 2019-06-17

För vår del har ett industrispår varit huvudfrågan och dagens beslut säkrade inte den möjligheten tyvärr. Vi är glada över att Skogforsks verksamhet nu är räddat och att framtidens skogsplantor kan fortsätta utvecklas. Men vårt erbjudande om att lägga upp gods på järnväg och på så sätt minska ner med 75 lastbilar per dag är ännu inte antaget, förklarar Mats Boström, vice vd Norra.

Framtiden växer i skogen

Norra arbetar med den förnybara råvaran som växer i skogen. Träd kan ersätta fossila råvaror som plast, olja och kol. För att få till en så stor klimatnytta som möjligt är logistik en viktig del i arbetet och även anledningen till att Norra engagerat sig i frågan kring Norrbotniabanans dragning. Norra har förordat den nordliga dragningen men hoppas nu på att Umeå kommun håller sitt löfte om ett nytt industriområde och spårdragning dit.

Vid de pågående samtalen har vi ställt oss positiva till den kombinationslösning som Mikael Berglund initierade vid närings-planeringsutskottets möte den 6 november förra året.

Han föreslog då att Umeå Kommun ska anlägga ett nytt industriområde med spåranslutning till Norrbotniabanan. Norra skulle på så vis erbjudas möjlighet att endast förlänga och bekosta sista sträckan till sågområdet, säger Mats Boström.

Härifrån och framåt

Norra arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet. I Sävar är vi just nu i en expansiv fas med många kommande projekt.

Vi är i behov av garantier från Umeå Kommun gällande tid- och genomförandeplan för industriområdet med tillhörande spårdragning. För då räknar vi med att kunna minska bränsleförbrukningen med upp emot fem miljoner liter per år, avslutar Mats Boström.

För ytterligare information kontakta:

Mats Boström, vice vd Norra, 070 662 79 74
Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef, 072-147 73 00