Fler hållbarhetsarbetare utbildas

Den svenska skogen har fördubblats under de senaste 100 åren och skogsråvaran har en unik förmåga att ersätta fossila råvaror som plast, kol och olja. Framtidens arbetsplats finns helt klart inom skogsbranschen och Norra satsar därför till hösten på en ny yrkesutbildning av skogsmaskinförare i samarbete med VUX i Skellefteå och Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Datum: 2019-06-19

Vi ser ett stort rekryteringsbehov av maskinförare hos våra entreprenörer i Norras verksamhetsområde. I samarbete med entreprenörerna ger vi därför denna unika möjlighet för nyfikna, motiverade personer att genomföra en proffsig utbildning för vuxna samtidigt som vi säkerställer att det även i framtiden finns rätt personal som kan genomföra detta viktiga arbete, säger Martin Åkerlund, Produktionsledare.

Skogsmaskinförare

Under många år har svenskt skogsbruk praktiserat principen, för varje avverkat träd planterar vi minst två nya. Under skogens omloppstid har en skogsmaskinförare i arbetsuppgift att gallra, föryngringsavverka och transportera virket ut till avläggningsplatser med hjälp av skördare och skotare.

Den nya vuxenutbildningen är 20 veckor lång och riktar sig till personer som är 20 eller äldre. Eleverna kommer få en god grund i både teori och praktik för att klara av det högteknologiska precisionsarbetet som en skogsmaskinförare genomför dagligen.    

– Under utbildningen kommer skogsmaskinförarna få kunskaper om både maskin och teknik men även kunskap om skogsskötsel och naturhänsyn som också är en viktig del i det hållbara arbetet med skogen, förklarar Linus Landström, planeringsspecialist på Norra, som kommer att arbeta som instruktör under utbildningen.
För ytterligare information kontakta:

Martin Åkerlund, produktionsledare Norra, 072-141 78 11
Linus Landström, planeringsspecialist Norra, 070 3012195


Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00