Guldkant i vardagen för familjer med sjuka barn

På Hjältarnas Hus i Umeå bor familjer, från hela norra Sverige, som har barn i behov av vård vid Norrlands universitetssjukhus. Vistelsen på Hjältarnas hus kan vara långvarig eller kort och målet för verksamheten är att ge en känsla av ”vardag” in i en annars ganska tuff period för både barn och föräldrar. Aktiviteter som inbjuder till rörelse och lek kan ibland vara en avgörande del för att det sjuka barnet eller dess syskon ska klara av situationen.

Datum: 2019-05-24

Barns naturliga beteende är lek, och rörelser. För att hjälpa till att stimulera det friska i varje barn har Norra därför valt att sponsra Hjältarnas hus med en aktivitetsbana. Skogsbarnens aktivitetsbanan inbjuder till balansgång, klättring och fantasilekar. Givetvis är den placerad mitt i en skogsdunge men i nära anslutning till verksamhetens boende.  

En aktivitetsbana är ett bra sätt att ge en guldkant i vardagen för både barn och vuxna. Att ha en aktivitetsbana nära Hjältarnas Hus gör det mer lättillgängligt. Om man har nått bra och spännande som lockar så kan det motivera ett barn att stiga upp från sjukhussängen, göra en trevlig aktivitet och sen få ny energi, säger Carola Lestander, verksamhetschef vid Hjältarnas Hus.

Skoglig medicin

Träd, natur och frisk luft används ofta som medicin vid terapi och återhämtning. Att Norra valt att låta Skogsbarnens aktivitetsbana vara konstruerad av trä och placerad kring träd är därför ett mycket medvetet val.

Vi vill verkligen att barn och föräldrar som bor på Hjältarnas Hus ska få tanka skogskraft och vi hoppas verkligen att de hittar ett naturligt lugn där bland tallar, granar, barr och mossor, förklarar Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef på Norra.  

Välkommen till invigningen av Skogsbarnens aktivitetsbana!

Dag: Den 28 maj
Tid: kl 11-13
Plats: Hjältarnas hus, Klintvägen 45, Umeå

Vi startar med att alla barn som vill får klippa invigningsbandet. Kom gärna och mingla, fika och lek tillsammans med oss en stund.

För ytterligare information kontakta:
Carola Lestander 090-206 09 79
Ulrica Winberg-Jonsson 072-147 73 00

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00