Norra presenterar toppresultat för 2018

Norra Skogsägarna fortsätter att utvecklas och koncernens resultat för 2018 landade på 127 miljoner kronor före skatt – att jämföras med 45 miljoner året innan. Styrelsen föreslår föreningsstämman att drygt 30 miljoner kronor av vinsten delas ut till medlemmarna genom en utdelning med fem procents ränta på insatt kapital samt insatsemission om 15 procent.

Datum: 2019-02-27

Norras framtidssatsningar börjar ge avkastning och koncernen redovisar det bästa resultatet någonsin. De senaste årens lanseringar av ett breddat tjänsteutbud till skogsägare har lett till ökande skogsvolymer. Under 2018 landade den avverkade volymen på rekordet 2,1 miljoner fastkubikmeter, trots att takten i skogsavverkningen försvårats av ovanligt stora snömängder under början av året. Brandrisken under den extremt torra sommaren orsakade dessutom stora produktionsbegränsningar.

Även satsningen på den egna sågverksindustrin har gett resultat och sågverksproduktionen ökade med sju procent, från 426 000 till 456 000 kubikmeter sågad trävara. Sett över en femårsperiod har sågverksproduktionen därmed ökat med 24 procent.

– Det är härligt att se hur våra satsningar börjar bära frukt. Men trots investeringar på över 300 miljoner de senaste tre åren är vi långt ifrån klara. Vi fortsätter att satsa på vår industri och nya investeringar för 60 miljoner kronor kommer på plats under det här året. Genom satsningen på världens modernaste såglinje i Sävar har vi stakat ut vägen, och nu riktar vi våra ansträngningar mot Kåge såg där det kommer att hända stora saker de närmaste åren, säger vd Pär Lärkeryd.

Norras breddade tjänsteutbud innebär att föreningen idag kan erbjuda skogsägare stöd i hela kedjan från det praktiska skogsbruket till att med barnböcker förbereda framtida generationer för en framtid som aktiva skogsbrukare. Framför allt uppskattas de skogsekonomiska tjänsterna vars försäljning under året ökat med 15 procent – från 3,3 till 3,8 miljoner kronor. 

– Löpande mätningar visar att medlemmarnas nöjdhet ökat rejält. Dessutom ser vi att den anslutna skogsarealen sedan 2011 ökat varje år. Bara under det senaste året har den anslutna medlemsarealen vuxit med fyra procent och ligger nu på 1 255 000 hektar.

Norra Skogsägarna är inte bara en vanlig skogsägarförening. Norra har även ambitionen att vara en samhällsvisionär spjutspets som visar vägen till hur ett aktivt skogsbruk kan bidra till lösningen på klimatfrågan. Detta genom att fossila råvaror ersätts med förnybart material från skogen. Under det senaste året har dessa ansträngningar bidragit till att flera viktiga frågor kommit högt upp på den politiska agendan – till exempel att medlemmar med fjällnära skog måste få ekonomisk ersättning i de fall avverkning förbjuds i deras skogar.

– Naturligtvis är det roligt att vi kunnat höja priserbjudandet till medlemmarna under året och samtidigt ge rejäl avkastning på deras insatskapital. Men sett på lång sikt är resultaten av vårt skogspolitiska arbete av ett minst lika stort värde, avslutar Pär Lärkeryd.

• Samlad årsberättelse för 2018 som e-magasin


Vill du veta mer?

Pär Lärkeryd

vd

070-234 85 64

Torgny Hardselius

styrelsens ordförande

070-568 17 12