Norra står starkt inför framtiden

När årets första åtta månader sammanfattas står det klart att Norra fortsätter att utvecklas. Rörelseresultatet landade för delåret på 104 miljoner kronor, att jämföra med 31 miljoner för samma period året innan. Perioden har präglats av goda priser och hög efterfrågan på såväl sågade trävaror som ved till massaindustrin.

Datum: 2018-10-12

Samtidigt som priserna på sågade produkter ligger på historiskt höga nivåer syns nu en avmattning på marknaden. Ett minskat byggande i Sverige kombinerat med en längre tillväxttakt i Kina och andra stora marknader ger signaler om en avmattning.

– Det är sannolikt att sågverksindustrin nu passerat toppen på innevarande konjunkturcykel, och vi ser nu att det globala priset på sågade trävaror börjat vända nedåt. Detta är helt förväntat eftersom skogskonjunkturen går i cykler och så här långt har faktiskt uppgången varit längre än normalt, säger vd Pär Lärkeryd.

Skogsindustrins produkter är långsiktigt avgörande för att klara klimat- och miljökampen. En övergång till större andel förnybar råvara medför en underliggande positiv kraft för svensk skogsindustri. Sett över en längre horisont ser därför framtiden ljus ut både för Norra och de skogsägande medlemmarna. Att konjunkturavmattningen främst syns på sågade trävaror, och inte som vid tidigare konjunktursvängar främst inom pappersindustrin, beror sannolikt på ett globalt sug efter förpackningsmaterial och hygienartiklar. Detta för att ersätta plast och andra icke förnybara produkter.

– Om konjunkturen för sågade trävaror nu är på väg att svänga nedåt så påverkar det hela vår bransch och naturligtvis även oss på Norra. Men vi har under de goda åren byggt upp oss inför framtiden och investerat i ett starkare företag. Vi har högre soliditet i balansräkningen samtidigt som våra industrier är välinvesterade och högproduktiva, så Norra är redo att möta framtiden hur än den må forma sig, avslutar Pär Lärkeryd.

Vill du veta mer?

Pär Lärkeryd

vd

070-234 85 64