Nya tjänster gör skogsbruk både lönsamt och klimatsmart

Fungerande skogsbilvägar är en nödvändighet för ett lönsamt och klimatsmart privatskogsbruk. Varumärket Norra Skogsbilväg lanseras vid SkogsNolia och kommer ge privata skogsägare professionell hjälp med planering, nybyggnation, upprustning och förvaltning av skogsbilvägar.

Datum: 2019-06-11

— Norra Skogsbilväg kommer erbjuda fem tjänster som tillsammans utgör en helhetslösning för skötsel och byggnation av vägar. Tillsammans utgör dessa tjänster ett paket där skogsägaren kan få hjälp från idé till färdig väg, förklarar Gustav Karlefors, vägspecialist på Norra.

Framtidens metod

Det privata skogsbilvägnätet är idag i stort behov av upprustning. Många nuvarande vägar är förfallna och underhållet har under en längre tid skötts dåligt vilket innebär att framkomligheten för timmerbilar och andra fordon är begränsat. På andra platser saknas skogsbilvägar helt.

En välskött skogsbilväg höjer värdet på en fastighet genom att tillgängligheten till skogsskötseln, brandbekämpning, rekreation och avverkningsuppdrag ökar. Dessutom bidrar kortare avstånd för skogsmaskinerna till att skadliga utsläpp av växthusgaser minskar.

När den förnybara råvaran från skogen sedan kan används för att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast minskar negativa koldioxidutsläpp ytterligare. Men trots många goda argument till att upprusta eller bygga en ny skogsbilväg finns det många gånger tuffa hinder till att drömmar genomförs.  

— Problemet för många skogsägare är att de inte får hjälp med samverkan med grannar och att det inte finns någon på marknaden som på ett proffsigt sätt kan hjälpa till med att projektera vägar, det kommer vi att ändra på, konstaterar Gustav Karlefors.

Samarbete och expertis

Gustav Karlefors har utifrån sin specialisttjänst arbetat intensivt med att ta fram metoder och samarbete med duktiga vägentreprenörer för att Norras nya tjänst ska möta skogsägares behov. 

— Kvalitén på de vägar som vi kommer bygga kommer höjas väsentligt genom att vi säkerställt och gett tydliga instruktioner till vägbyggaren. Dessutom kommer vi genomföra besiktning av genomförda arbeten på ett mer systematiskt sätt, förklarar han.   

För ytterligare information kontakta:
Gustav Karlefors, 070-587 93 00, gustav.karlefors@norra.se

Till Norra Skogsbilväg