Panelsamtal om framtidens älgförvaltning

Den förnybara råvaran som växer i skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror. Men i nuläget tuggas det upp nästan 20 procent av den årliga tillväxten genom viltbete. Älgar smaskar på en kostsam framtidsbuffé som skulle kunna skapa klimatnytta.

Datum: 2019-06-14

I nuläget följs inte Naturvårdsverkets mål, som säger att sju av tio tallstammar ska vara oskadda när de kommit upp i fem meters höjd. Men en älg behöver få äta 5-6 kilo torrsubstans per dag och då är många gånger tallplanteringar ett lättåtkomligt buffébord.

Men detta är mycket kostsamt för privata skogsägare som får sådana skador sin växande skog att den blir ointressant för skogsproduktion när den är avverkningsmogen. Skadade träd blir alltså obrukbara i uppdraget att ersätta fossila råvaror och skapa klimatnytta.

De älgar som planerats fälls inte i nuläget och både skogsbruket och jaktlagen har ett gemensamt intresse i att detta förändras och att avskjutningsmålen effektiviseras, säger Torgny Hardselius, styrelseordförande för Norra, som är medverkande i panelsamtalet.

Välkommen till ett framtidsavgörande panelsamtal

Med Sverker Olofsson, som moderator, Herman Sundqvist, GF för skogsstyrelsen inleder. Övriga medverkande är Solveig Larsson, ordförande region Nord Jägarnas Riksförbund, Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent i region nord, Jägarförbundet, Roland Saitzkoff, länsstyrelsen Norrbotten och Torgny Hardselius, ordförande Norra

När: Lördagen den 15 juni
Var: Skogsnolia i Håknäs utanför Vännäs
Tid: kl 14:00- 15:00

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00