Största händelsen på 90 år

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening.

Datum: 2019-09-24

Det här är starten på något helt nytt och ett historiskt ögonblick i norrländsk skogsägarrörelse. Tillsammans har Norrskog och Norra cirka 28 000 medlemmar. Geografiskt täcker verksamheterna de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. En gemensam förening kommer att ge familjeskogsägare i norra Sverige helt andra förutsättningar. 

Norra och Norrskog är två finansiellt starka föreningar. Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster. Därmed kan vi säkerställa ett långsiktigt värdeskapande för våra medlemmar idag och i framtiden, säger Maria Broman, vice ordförande på Norra. 

Vi har under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat, både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. Idag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen, konstaterar Stig Högberg, ordförande på Norrskog. 

Tillsammans är hållbart

Styrelserna för Norra och Norrskog har under senaste året haft en framåtsyftande dialog för att hitta bra former för samarbeten. I slutet av augusti kom beslutet att tiden var mogen för att bilda en gemensam förening. Nu pågår ett intensivt arbete för att tillsammans hitta de bästa möjliga sätten att lägga samman de båda verksamheterna. 

Skogen är viktig för både det lokala och nationella samhället både ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv. En stor skogsägarförening kommer tillsammans skapa klimatnytta, konkurrens och arbeta för att både kvinnor och män ska ha samma makt över sitt skogägande. Tillsammans har vi större förutsättningar att lyckas med det uppdraget, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra. 

Demokratin avgör

De båda skogsägarföreningarna är demokratiska organisationer så nästa steg blir att medlemmarnas representanter, vid var sin extrastämma i början av februari, får ta ställning till hur den nya föreningen ska se ut och fungera.

Skogsägarrörelsen måste utvecklas hela tiden och det känns fantastiskt att vi tar det här steget. Vårt uppdrag är att tillvara ta medlemmarnas intressen och verka hållbart för att öka värdet på deras fastigheter. När Norra och Norrskog väljer att gå samman skriver vi tillsammans ett nytt kapitel i skogsägarrörelsens historieböcker. Vi har fullt förtroende för att våra medlemmar nu kommer sätta sig in i vårt förslag och se till familjeskogsbrukets bästa, säger Charlotta Kristow, vice ordförande Norrskog.

För mer information

Stig Högberg, ordförande Norrskog, Söråker, 070-207 56 93
Charlotta Kristow, vice ordförande Norrskog, Ånge, 070-248 77 29
Torgny Hardselius, ordförande Norra, Piteå, 070-568 17 12 
Maria Broman, vice ordförande Norra, Skellefteå, 070-726 02 04
Pär Lärkeryd, vd Norra, Umeå, 070-234 85 64, par.larkeryd@norra.se
Olov Söderström, vd Norrskog, Sundsvall, 010-150 25 01, olov.soderstrom@norrskog.se 
 

Fakta om den nya föreningen


Yta > halva Sverige- från Sundsvall och uppåt 
Medlemsantal > 28 000
Virkesfångst > 3 miljoner m3fub
Omsättning > 4 miljarder kronor
 

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00

Pressträff

Här kan du titta på hela den pressträff som hållits med anledning av bildandet av en ny, stor och stark skogsägarförening. En sammanslagning mellan skogsägarföreningarna Norra och Norrskog.