Sveriges skogsägarrörelse samlas i Umeå

I september 2017 möttes Sveriges skogsägarrörelse på skogsägarting i Varberg. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. Skogsindustrin har gått på högvarv, miljödebatten har hårdnat och vi har haft både riksdagsval och EU-val. Nu samlas skogsägarrörelsen åter igen till skogsägarting, den här gången i Umeå.

Datum: 2019-09-09

11-12 september står Norra som värd för 2019 års skogsägarting, och det blir ett spännande program. Bland annat bjuds det till studiebesök på Sävar såg och Skogforsk samt ett antal workshops med fokus på tjänsteutveckling, digitalisering, jämställdhet och aktuella näringspolitiska frågor.  

Vid skogsägartinget deltar styrelserepresentanter samt ett antal tjänstepersoner från skogsägar-föreningarna Norra, Norrskog, Mellanskog, Södra samt LRF Skogsägarna.

Norra Skogsägarna inbjuder representanter för media att bevaka 2019 års Skogsägarting under den första dagen enligt följande:

Tid:  Onsdag den 11 september klockan 10:45, Scandic Plaza Umeå
10.45 Inledning av Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna
11.00 Så blev Sävar såg världens modernaste sågverk, Johan Oja, teknisk chef Norra
11.30 Lunch Scandic Plaza      

Platser: Parallella studiebesök vid Sävar såg och Skogforsk i Sävar. Klockan 13.00-16.00  
Buss avgår från Scandic Plaza till Sävar klockan 12.30            

13.00-16.00 Studiebesök på sågverket i Sävar som efter utbyggnaden har världens modernaste såglinje med den första datortomografen för tredimensionell röntgen av virke och optimering av sågutbytet.

Studiebesök på Skogforsks forskningsstation i Sävar där man har plantskola, laboratorium och en anläggning för fröservice till skogsbruket med analys, rådgivning och fröbehandling.

16:30-17.30 Norras tjänsteutveckling, Scandic Plaza

För ytterligare information kontakta:
Jonas Eriksson, medlemschef, 070-336 12 35
Ulrika Winberg-Jonsson, kommunikationschef, 072-147 73 00
 

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

medlemschef

070-336 12 35

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00