Vänskap, fångstgropar och harpaltar

Vissa ser inte skogen för alla träden och missar då möjligheter till både vänskap, äventyr och livsviktig klimatnytta. Men skogsbarnen, Hjalmar och Ebba, tar sig an skogen med stor nyfikenhet och äventyrslust. I planeringen av en avverkning och efterföljande plantering påbörjar de sökandet efter rymdvarelser och skogselefanter men hittar istället söta harpaltar och sovplatser för älgar.

Datum: 2018-12-20

Nu har läsarna av serien om skogsbarnen äntligen fått två nya äventyrsböcker att dyka in i. Här träffas Hjalmar och Ebba för första gången och upptäckarglädjen och upptågen i skogen gör att en vänskap växer fram mellan barnen. De hjälper till att plantera ny skog, bygger världens häftigaste skogskoja och övervinner rädslan för mörker.

– Hjalmar och Ebba kommer egentligen från två helt olika platser och sammanhang men de möts i att de båda tycker om att vara och fantisera om skogen och lära sig mer om hur allt fungerar där. I en mix av äventyr och lek lär sig barnen om de olika åtgärder en skogsägare använder för att ta hand om sin skog samtidigt som skogen är en oslagbar plats för gemenskap och rörelse för alla åldrar, berättar Erika Nilsson som är projektledare för bokserien.

Barn både lockas och fasar för skog
Skogen är numera ingen självklar plats för barn att vara i. Det är allt färre barn som bor nära en skog och den vardagliga kopplingen till vår naturresurs försvagas. Vissa barn saknar idag egna upplevelser av skogens träd, mossor, stigar, ljud och dofter och den låga kunskapen om skogen gör att den istället upplevs som mörk, otäck och skrämmande. Bokserien om skogsbarnen med Hjalmar och Ebba i spetsen vill överbrygga detta glapp som uppstått i en globaliserad värld. För skogen spelar fortfarande en oerhört viktig roll för vår välfärd. Växtkraften i skogen ger oss hela tiden tillgång till den förnybara råvaran som kan ersätta fossila produkter.

– Barn vill verkligen få veta hur vi ska ta hand om vår planet på rätt sätt. Att vara skogsägare och bruka sin skog är en del av det stora klimatuppdraget, avslutar Erika Nilsson. 

Böckerna finns att köpa via www.skogma.se

Norra Skogsägarna är ett medlemsägt klimatföretag i en växande bioekonomi. Som skogsägarförening ägs Norra av 17 000 privata skogsägare i norra Sverige. Grunden för oss är glädje, nytänkande, värdeskapande, kommunikation och mod. Med utgångspunkt i vår värdegrund skapar vi tillsammans en jämställd och hållbar framtidsorganisation där medlemmar, skog, industri och tjänstepersoner ingår. Norra Skogsskolan är Norras webbaserade kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Med ökad kunskap om skogen lyfter vi skogsägandet till en ny nivå.

Vill du veta mer?

Erika Nilsson

utbildningsstrateg

070-254 98 48