Skogsbruksplanläggare

Att skaffa fältvana är något som kan underlätta för dig att omsätta din skogliga utbildning till ett jobb i skogsbranschen.

Ett bra sätt att skaffa sig ordentlig fältvana är att söka ett jobb som skogsbruksplanläggare under studietiden. För att trivas med skogsbruksplanläggningen krävs viss erfarenhet av inventering och vilja att arbeta självständigt i fält.

Skogsbruksplanen är ett grunddokument för bland annat certifiering och utgör ett bra stöd till skogsägaren i hur skogen kan brukas på bästa sätt. Arbetet som skogsbruksplanläggare hos Norra Skogs-ägarna innebär att spendera sin sommar i fält någonstans mellan Pajala och Härnösand.

Under säsongen inhämtas detaljerad beståndsdata som ligger till grunder för Norras skogsbruksplaner. Att arbeta som skogsbruksplanläggare är något som är meriterande om du senare söker annan anställning inom Norra Skogsägarna. Dessutom är ett planläggningsjobb ett bra tillfälle att knyta kontakter i skogsbranschen.