Virkesområdeschef

I alla våra nio virkesområden finns det en virkesområdeschef som är skogsinspekorernas och produktionsledarnas närmaste chef.

Förutom att arbeta som chef och ledare över en grupp skogsinspektorer och produktionsledare ansvarar virkesområdeschefen för virkesområdets produktion och måluppföljning. Rollen ställer krav på ett individuellt ledarskap, där alla medarbetare ska känna sig delaktiga i Norras övergripande mål.

Våra nio virkesområdeschefer ingår i Norras strategiska fältledning, där affärsutveckling och gemensamma frågor står på agendan. Förutom det dagliga arbetet med virkesområdets produktion och medarbetare är virkesområdeschefen ansvarig för kontraktering av maskinentreprenörer.

I rollen som virkesområdeschef möts Norras strategiska mål med varje virkesområdes unika förutsättningar och möjligheter att skapa ett fritt och lönsamt skogsägande för medlemmen.

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster är du alltid välkommen att lämna en allmän intresseansökan, det gör du också här.

Läs mer »