Miljö- och energipolicy

Norra Skogsägarnas miljö- och energipolicy är ett rättesnöre för hela föreningen. Policyn är ett levande dokument som blivit utgångspunkt för miljöförbättringar.

• Vi ska arbeta med resurssnåla metoder för bästa miljö- och energihänsyn och god ekonomi i verksamheten. Förebyggande arbete och utbildning prioriteras.

• Vi ska betrakta lagar och förordningar som minimikrav och utifrån detta bedriva ett ständigt förbättringsarbete. Allt förbättringsarbete avseende miljö och energi grundas på personligt ansvar hos medlemmar, anställda och entreprenörer.

• Vi ska öppet redovisa och kommunicera miljö- och energifrågor med kunder, anställda, medlemmar, leverantörer och övriga intressenter.