Råvarupolicy

Norra Skogsägarna tar inte emot råvara som har sitt ursprung från:

• Olagliga avverkningar.
• Skogar i strid mot rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter.
• Skogar där höga bevarandevärden är hotade
• Skogar som överförs till annan markanvändning i strid med Svensk PEFC Skogsbruksstandard.
• Skogar som innehåller, eller efter avverkning föryngras med, genetiskt modifierade träd.