Samråd miljö – Sävar såg

I vårt arbete med att fortsätta utveckla Sveriges modernaste såglinje vill vi informera dig om att vi kommer att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för att få utöka produktionen vid Sävar såg.

Ansökan om nytt miljötillstånd vid Sävar såg


Norra planerar på sikt att komma upp till 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år och 300 000 kubikmeter vidareförädlade trävaror per år. Den förädlade volymen kommer att hyvlas, klyvas, kapas samt sorteras eller sammanfogas i ett ytterligare processteg. Vi kommer därtill fortsätta att lagra impregnerat virke på fastigheten Sävar 13:41.

Det kompletta samrådsunderlaget som beskriver den tänkta verksamheten går att läsa i länkarna på denna sida. Samråd är en del i tillstånds­processen och du har möjlighet att lämna synpunkter på den tänkta verksamheten.

Eventuella synpunkter lämnas till:


Norra Skogsägarna
Niklas Norén
Box 4076

904 03 Umeå

niklas.noren@norra.se

Tfn. 090-15 67 43, 070-336 82 33 
(vardagar kl. 08.30-12.00)