Vår verksamhet

Norra Skogsägarna är en skogsägarförening som ägs av drygt 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på mer än en miljon hektar skogsmark i norra Sverige.

Den skogliga organisationen omfattar nio virkesområden, från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt två miljoner fastkubikmeter.

Norra Skogsägarna

Skogsägarföreningens huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata skogsbruket, bland annat genom att verka för en tryggad och långsiktigt hållbar avsättning av medlemmarnas skogsråvara.

Till webbplats för Norra Skogsägarna

Norra Skogsbyrån

Norra Skogsbyrån hjälper dig som privat skogsägare att planera din skogsekonomi, både nu och i framtiden. Vi gör det som många tycker är svårt till något som istället blir lätt.

Till webbplats för Norra Skogsbyrån

Norra Timber

Norra Timber producerar och levererar trävaror av högsta kvalitet till kunder över hela världen. Kundanpassning är en ledstjärna och en stor del av produktionen vidareförädlas.

Till webbplats för Norra Timber

Norra Skogsskolan

Norra Skogsskolan är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk.

Till webbplats för Norra Skogsskolan