Ekonomi

Organisationsnummer: 794000-2665
Fakturaadress: Norra Skogsägarna ek för, Box 50750, 202 71 Malmö.
Fakturor i pdf skickas till faktura@norra.se
Allmän e-post: ekavd@norra.se

Ekonomi

Besöksadress: Skeppargatan 1,
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00
Fax: 090- 15 67 25

Kontaktpersoner - Ekonomi

Eva-Maria Ekström

Eva-Maria Ekström

Ekonomichef

Mobil: 070-570 86 68

Agneta Persson

Agneta Persson

Ekonom

Mobil: 072-092 11 74

Annelie Bergfors

Annelie Bergfors

Ekonom

Mobil: 072-212 42 54

Annika Eriksson

Annika Eriksson

Industricontroller

Mobil: 072-141 16 77

Kerstin Lithner

Kerstin Lithner

Ekonom

Mobil: 070-217 97 90

Melicia Lindström

Melicia Lindström

Marknadsassistent

Stig Cornéer

Stig Cornéer

Industricontroller

Mobil: 072-141 92 50

Ulrica Karlsen

Ulrica Karlsen

Ekonomiassistent

Mobil: 072-242 09 02

Karta