Medlemskap

Norra Skogsägarna har 17 000 medlemmar som samlas runt en intressegemenskap. Den utgår från att vi tillsammans uppfinner framtiden för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande.

Bli medlem

Den som äger skog inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde kan bli medlem i föreningen. Som medlem är du delägare i Norra och har möjlighet att vara med och påverka föreningens verksamhet.

För att bli medlem fyller du i en inträdesansökan. Ansökan kan göras digitalt direkt här på webbplatsen. Klicka på nedanstående länk och följ instruktionerna. Digital inträdesansökan

Medlemsorganisationen

Basen för Norra Skogsägarnas medlemsorganisation är föreningens skogsbruksområden (sbo), vars styrelser kallas för sbo-råd. Som medlem tillhör du det skogsbruksområde där din fastighet är belägen. Vid skogsbruksområdets årsmöte används den demokratiska principen ”en medlem – en röst”. På årsmötet väljs bland annat de förtroendevalda som ska sitta i sbo-rådet och vilka personer som ska företräda skogsbruksområdet på föreningsstämman.

Ingen kostnad

Det kostar inget att bli medlem. Som medlem bygger du upp ett medlemskapital som tillhör dig men disponeras av föreningen. Insatskapitalet är den ekonomiska grunden för föreningens verksamhet. Din insatsskyldighet är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet på din fastighet, dock som lägst 2000 kronor och som högst 50 000 kronor. När du säljer virke till Norra Skogsägarna så sätts två procent av virkesvärdet in på ditt insatskonto. Du behöver endast överföra högst tio procent av din insatsskyldighet per år till ditt konto. Om du vill lämna föreningen får du tillbaka din insats.

Investerande medlem

Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrandet av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli investerande medlem istället för att utträda ur föreningen. Ingen annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli investerande medlem. 

Som investerande medlem behåller du dina innestående insatser och tar del av föreningens vinstutdelning, du har kvar din rösträtt och kan fortsätta engagera dig i föreningen som förtroendevald. Du fortsätter också att tillhöra det skogsbruksområde som du tillhörde som ordinarie medlem. 

Har du tidigare varit ordinarie medlem men gått ur föreningen kan du inte bli investerande medlem vid ett annat tillfälle. Medlemskapet måste övergå till investerande medlem i samband med utträde som ordinarie medlem.  

Detta ingår

• Bevakning av dina näringspolitiska intressen.
• Rådgivning av skogsinspektor.
• Inbjudan till medlemsaktiviteter.
• Tidningen Norra Skogsmagasinet.
• Medlemsbladet Norra Medlem.
• Ta del av Norra Skogsägarnas vinst i form av ränta på din insats och/eller insatsemissioner.
• Medlemsrabatter.