Medlem

Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening vilket betyder att det är medlemmarna som tillsammans bestämmer inriktningen för föreningen. Det är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst.